Aanmelden en wijzigen

Om uw gegevens aan DIS te kunnen leveren, moet u zich als zorgaanbieder bij DIS registreren. U meldt zich digitaal aan via de DIS-portal. DIS maakt dan in de DIS-portal een account voor u aan. Als digitaal aanmelden niet lukt, neem dan contact op met het Informatie- en Contactcentrum.

Meer informatie over het aanmelden als nieuwe klant en hoe u een nieuw aanlevercontract aanmaakt, vindt u in de  aanmeldingsprocedure (351 KB) en handleiding aanmelding DIS (446 KB) .

Wijzigingen

Een wijziging van softwareleverancier kunt u doorgeven door een nieuwe account aan te vragen via de DIS-portal. Klik op 'Aanmelden nieuwe klant' en voer uw AGB-code in. U krijgt dan de melding dat u een vervolgaccount gaat aanmaken. Hier geeft u als reden 'Overstap naar andere softwareleverancier' op.

Voor het doorgeven van een fusie vult u het fusieformulier in en verstuurt u dit naar het Informatie- en Contactcentrum.

Voor het wijzigen van adres- of e-mailgegevens, klik hier.

Formulieren