Minimale dataset

Het aanleveren gebeurt via de minimale dataset (mds), die door de NZa wordt uitgegeven. Deze set bevat de gegevens over verleende en gedeclareerde zorg van de afgelopen maand uit de basisregistratie van de zorgaanbieders. In samenwerking met de zorgaanbieders is nauwkeurig voorgeschreven welke gegevens in de mds terechtkomen, verplicht of optioneel.

Aanlevering

De aangeleverde data moeten volledig, tijdig en juist geregistreerd zijn. De zorgaanbieders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De NZa bewaakt de aanlevering en kan sancties opleggen als een zorgaanbieder weigert de aanlevering te doen. DIS ontvangt de gegevens en controleert of deze volledig en correct zijn aangeleverd. Daarna worden de gegevens opgeslagen.

Verwerking

DIS streeft ernaar om de aangeleverde bestanden binnen 24 uur te verwerken. Dit lukt vrijwel altijd. Het aanbod is echter aan het begin van de maand erg groot, waardoor de doorlooptijd kan toenemen. U kunt ook op een ander tijdstip van de maand aanleveren. Indien u meerdere bestanden direct na elkaar verstuurt, dan wordt het volgende bestand pas verwerkt nadat het voorgaande bestand verwerkt is.

Uitlevering

Maandelijks levert DIS de mds uit aan aan vier publieke organisaties die daar voor de uitoefening van hun wettelijke taken recht op hebben (Wet marktordening gezondheidszorg): het ministerie van VWS, de NZa, het Zorginstituut Nederland en het CBS.
De individuele zorgaanbieders mogen hun eigen data altijd weer vrij opvragen. U kunt per e-mail een verzoek om eigen data indienen bij het Informatie- en Contactcentrum.

Vraag en antwoord MDS