Validatierapporten

DIS controleert alle gegevens die de zorgaanbieders leveren na ontvangst eerst op eventuele fouten. Pas daarna worden de correcte gegevens ingelezen in de database van DIS. Als een bestand fouten bevat, wordt een validatierapport aangemaakt. Dit rapport is te vinden op de DIS-portal voor zorgaanbieders. Ook krijgt de zorgaanbieder een e-mailmelding. Op basis van het validatierapport kan de zorgaanbieder de juiste informatie aanleveren aan DIS, maar ook de eigen basisadministratie en bedrijfsvoering verbeteren. Bekijk de toelichting op het validatierapport (589 KB) .

Vraag en antwoord Validaties