Wie leveren aan?

Zorgaanbieders in de ziekenhuiszorg die medisch-specialistische zorg aanbieden, zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en zorgaanbieders in de forensische zorg zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht maandelijks gegevens aan te leveren aan het DIS.

Ziekenhuiszorg

In de ziekenhuiszorg gaat het om instellingen voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen, universitair medische centra, zelfstandige behandelcentra), audiologische centra, revalidatiecentra, geriatrische revalidatiezorg en centra voor erfelijkheidsonderzoeken.

Geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg betreft het instellingen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en universitair medische centra en zelfstandig gevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Het gaat dan om de gegevens over gespecialiseerde ggz en generalistische basis-ggz. Voor de jeugd-ggz geldt geen aanleververplichting.

Forensische zorg

In de forensische zorg gaat het om geestelijke gezondheidszorg (inclusief zorg aan verstandelijk gehandicapten) geboden aan volwassenen met een strafrechtelijke veroordeling.