Wat en waarom DIS?

Wat is DIS?

Het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben.

Waarom DIS?

Inzicht in verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan transparanter. Daarnaast is DIS van belang voor het monitoren van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van het dbc-systeem.

Wat gebeurt er met de data?

DIS zorgt voor een veilig beheer en verzorgt wettelijke data-uitleveringen aan vier publieke afnemers. De administratieve last wordt voor zorgaanbieders zo laag mogelijk gehouden doordat DIS de gegevens centraal ontvangt en beheert en vervolgens doorlevert aan de diverse wettelijke afnemers.

Om welke data gaat het?

De data in DIS bestaan uit de minimale dataset (mds) die de zorgaanbieders verplicht aanleveren. De databank bevat geen persoonsgegevens.

Geschiedenis

DIS is opgericht in 2004 door het ministerie van VWS in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de Orde van Medisch Specialisten, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Vanaf 2008 maakte DIS deel uit van DBC-Onderhoud. Per 1 mei 2015 is DIS onderdeel van de NZa.