Data voor derden

De NZa bekijkt informatieverzoeken van derden die worden ingediend bij DIS in eerste instantie vanuit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het is aan te bevelen om eerst een kijkje te nemen op www.opendisdata.nl. Veel in het kader van Wob beschikbare informatie over medisch-specialistische zorg is hier al inzichtelijk gemaakt. 

Neem voor meer informatie over het doen van Wob-aanvragen contact op met Informatie- en Contactcentrum.