Data voor wettelijke afnemers

DIS verstrekt de minimale dataset aan publieke organisaties die daarop voor de uitoefening van hun wettelijke taken recht hebben (Wet marktordening gezondheidszorg): het ministerie van VWS, de NZa, het Zorginstituut Nederland en het CBS.

  • De NZa heeft als toezichthouder in de zorg de data nodig voor monitoring, regulering en tarifering. Ook gebruikt de NZa de data voor doorontwikkeling van de dbc-systematiek.
  • Het ministerie van VWS gebruikt de data uit DIS voor beleidsvoering en analyse van de bekostiging en financiering van zorg.
  • Het CBS gebruikt de data voor statistische analyses van de Nederlandse zorg.
  • Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) gebruikt de data voor pakketbeheer, kwaliteitsverbetering (Kwaliteitsinstituut), fondsbeheer en risicoverevening van het pakket verzekerde zorg.