Informatie- en Contactcentrum

Bij het Informatie- en Contactcentrum kunt u terecht voor:

Zorgaanbieders

 • Informatie over hoe u zich bij DIS kunt aanmelden.
 • Ondersteuning bij het correct aanleveren van trajectgegevens.
 • Hulp op afstand.
 • Ondersteuning bij de te gebruiken AGB- en locatiecode.
 • Uitleg over het validatierapport en foutmeldingen.
 • Indienen van een informatieverzoek.
 • Verwerking van wijzigingen zoals NAW-gegevens, overstap softwareleverancier, fusies en splitsingen van praktijken en instellingen.

Wettelijke data-afnemers:

 • Uitlevering van mds-data.
 • Indienen van een informatieverzoek.

Softwareleveranciers 

 • Uitleg over validatiefouten.
 • Uitleg over de aanleversoftware (pvm).
 • Standaarden voor gegevensaanlevering.

Derden

 • Indienen van een informatieverzoek.
 • Algemene vragen over DIS.

Dit kunnen wij niet voor u doen

 • Vragen beantwoorden over hoe u dbc’s dient te registreren. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Informatie en Contactcentrum van de NZa/Werken met dbc's.
 • Vragen beantwoorden over uw registratiesysteem en hoe u daarmee een DIS-bestand aanmaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

Hulp op afstand

Klachten?

Bent u niet tevreden, laat het ons hier weten!